Nạp tiền game

Nếu bạn chưa đăng nhập sẽ nhận được chiết khấu là 0%,hãy đăng nhập để nhận chiết khấu tốt nhất!

► Nạp Sò đổi được FC/MC/QH/Kim Phiếu/kim cương và tất cả các game Garena!
► Đơn sẽ xong trong vòng 10p - đến 6 giờ. Quý khách cần xong đơn nhanh vui lòng chọn mục mua card!

Nạp Sò Chiết khấu
100,000 đ 0%
120,000 đ 0%
140,000 đ 0%
160,000 đ 0%
180,000 đ 0%
200,000 đ 0%