ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

►Cho phép đổi thẻ cào từ nguồn thẻ visa và không bị khóa tài khoản

►Đổi thẻ, mua thẻ, nạp tiền, rút tiền tự động 24/24

►Rút tiền min 5,000đ free rút - Tạo webcon: Ấn vào đây ​

►Vui lòng đọc điều khoản sử dụng: Tại đây

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15.35% 15.35% 16.35% 15.15% 15.15% 15.15% 15.85% 15.85% 13.85%
Được admin xác thực 15% 15% 16% 14.8% 14.8% 14.8% 15.5% 15.5% 13.5%
Đối tác / Web con 13.7% 13.7% 14.7% 13.5% 13.5% 13.5% 14.2% 14.2% 12.2%
Super 11.7% 11.7% 12.7% 11.5% 11.5% 11.5% 12.2% 12.2% 10.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10.85% 10.85% 10.85% 10.85% 10.85% 10.85% 10.85% 10.85%
Được admin xác thực 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Đối tác / Web con 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2%
Super 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18.35% 18.35% 18.35% 16.85% 15.35% 13.85% 13.85% 12.85%
Được admin xác thực 18% 18% 18% 16.5% 15% 13.5% 13.5% 12.5%
Đối tác / Web con 16.7% 16.7% 16.7% 15.2% 13.7% 12.2% 12.2% 11.2%
Super 14.7% 14.7% 14.7% 13.2% 11.7% 10.2% 10.2% 9.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 16.35% 16.35% 16.35% 16.35% 16.35% 16.35% 16.35% 16.35%
Được admin xác thực 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Đối tác / Web con 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7%
Super 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.35% 12.35% 12.35% 12.35% 12.35% 12.35% 12.35%
Được admin xác thực 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Đối tác / Web con 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7%
Super 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 15.35% 15.35% 15.35% 15.35% 15.35% 15.35% 15.35% 14.85% 15.35% 16.35% 16.35% 16.35%
Được admin xác thực 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 14.5% 15% 16% 16% 16%
Đối tác / Web con 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.2% 13.7% 14.7% 14.7% 14.7%
Super 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 10.9% 11.4% 12.4% 12.4% 12.4%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 11.85% 11.85% 11.85% 11.85% 11.85%
Được admin xác thực 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Đối tác / Web con 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2%
Super 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.85% 12.85% 12.85% 12.85% 12.85% 12.85% 12.85% 12.85%
Được admin xác thực 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Đối tác / Web con 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
Super 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9%
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Được admin xác thực 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Đối tác / Web con 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Super 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14% 14% 14% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Được admin xác thực 12.7% 12.7% 12.7% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6%
Đối tác / Web con 12% 12% 12% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7%
Super 11.5% 11.5% 11.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 11.5%
MUA THẺ CÀO, THẺ GAME GIÁ RẺ

► Mua thẻ thông báo chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách sau vài giờ  ( API MUA THẺ:ẤN VÀO ĐÂY!! )

► DoiTheTuDong.VN bán tất cả các thẻ cào điện thoại, thẻ game chiết khấu cực ưu đãi ( bảo hành lên đến 5 năm )   

NẠP TOPUP & HÓA ĐƠN

Nạp trả trước, trả sau các nhà mạng di động Viettel, Vina, Mobi, Vnmobile chiết khấu từ 3-7%.

Lưu ý: Quý khách thanh toán bằng quỹ hoặc thanh toán qua các ngân hàng, nếu sau 15 phút không nhận được thanh toán thì đơn hàng sẽ tự động bị hủy

Đơn hàng bị hủy và hoàn tiền do quý khách chon sai loại thuê bao " trả trước" thành "trả sau" và ngược lại