Thanh toán hóa đơn

Nếu tiền điện của quý khách dưới 1tr vui lòng chọn Cọc 1.000.000 (Tiền điện dưới 1tr)

Nếu tiền điện của quý khách dưới vui lòng chọn Cọc  3.000.000 (Tiền điện dưới 3tr

Sau khi chúng tôi xử lý đơn của quý khách sẽ hoàn trả số dư lại còn thừ

VD: Tiền điện quý khách là 500.000 thì quý khách chọn Cọc 1.000.000 (Tiền điện dưới 1tr) và sau khi chúng tôi thanh toán thành công sẽ duyệt đơn của quý khách và trả lời tiền thừa với chiết khấu 3% là 1.000.000-485.000 = 515.000 (rẻ hơn 15k) sẽ được hoàn về cho quý khách.

Thanh toán tiền điện (Xử lý trong 24h) Chiết khấu
Cọc 1.000.000 (Tiền điện dưới 1tr) 0%
Cọc 3.000.000 (Tiền điện dưới 3tr) 0%
Cọc 10.000.000 (Tiền điện dưới 10tr) 0%