KẾT NỐI API RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG 24/24 - TỐI ƯU HÓA WEBSITE CỦA BẠN

Ngày đăng: 15-03-2024 Đã xem: 304

Tài liệu API: Bấm vào đây

Doithetudong.vn cung cấp hỗ trợ rút tiền thông qua API cho các trang web con và các trang web đổi thẻ của đối tác một cách miễn phí.

Cách hoạt động của dịch vụ như sau:

  1. Doithetudong.vn cung cấp token cho khách hàng để thực hiện rút tiền. Khách hàng cần cung cấp địa chỉ IP của máy chủ (VPS/Hosting) cho Doithetudong.vn để được phép sử dụng địa chỉ IP đó cho máy chủ khách hàng.

  2. Khách hàng gửi yêu cầu rút tiền tới Doithetudong.vn để xử lý và trừ tiền từ tài khoản tương ứng với token được cung cấp.

  3. Nội dung và số tiền cần rút sẽ do khách hàng gửi lên theo yêu cầu. Doithetudong.vn sẽ chuyển tiền với nội dung và số tiền được gửi lên.

  4. Tiền sẽ được trừ từ tài khoản của khách hàng. Yêu cầu rút tiền phải được thực hiện từ một tài khoản có đủ số dư để thực hiện lệnh rút.

  5. Dịch vụ rút tiền qua API hoàn toàn miễn phí.

  6. Tốc độ xử lý yêu cầu sẽ phụ thuộc vào số lượng đơn hàng trên hệ thống của Doithetudong.vn. Trung bình, thời gian xử lý dao động từ 30 giây đến 5 phút